Finance Linkin vinkit yrityksen toiminnan turvaamiseksi poikkeustilanteessa

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikeuttaa tällä hetkellä merkittävästi yritysten toimintaa. Kokosimme muutaman keskeisen toimenpiteen, jotka auttavat yritystä selviytymään myös poikkeusolosuhteissa!

 
 

Koronavirus aiheuttaa tällä hetkellä suurta huolta ja vaikeuttaa merkittävästi tuhansien yritysten toimintaa. Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan jopa kolmasosa suomalaisyrityksistä pelkää konkurssia ja yli 90 prosenttia ennakoi liikevaihtonsa supistuvan seuraavien kuukausien aikana. Vaikka koronatilanteen kestoa ja sen vaikutusten laajuutta ei vielä tarkkaan tiedetä, voi yrityksen toimintaa muutaman keskeisellä toimenpiteellä auttaa jatkumaan myös poikkeusolosuhteissa. Finance Link suosittelee varmistamaan ainakin seuraavat asiat!

Kassankierto
Riittävän nopea kassankierto on epävarmojen talousnäkymien vallitessa erityisen tärkeä, sillä kassan tyrehtyessä jopa menestyvä yritys voi ajautua vaikeuksiin. Myyntisaatavat kannattaakin kotiuttaa esimerkiksi laskurahoituksen avulla välittömästi, jolloin rahat ovat yrityksen käytettävissä saman tien. Nopeamman kassankierron myötä yritys on myös paremmin valmistautunut nopeasti muuttuviin olosuhteisiin sekä poikkeustilanteen mahdollisesti pidentämiin maksuaikoihin. Kassavirtojen kehitystä on hyvä ennakoida ja huomioida laskelmissa mm. mahdolliset kausivaihtelut, loma-ajan kustannukset sekä pidentyneiden maksuaikojen vaikutukset.

Juridiset asiat
Yrityksen sopimukset sekä omien asiakkaiden että eri palveluntarjoajien ja tavarantoimittajien kanssa kannattaa käydä huolellisesti läpi ja varmistaa niiden ajantasaisuus. Sovittuihin maksuehtoihin sekä muihin yrityksen toimintaan ja etenkin kassankiertoon vaikuttaviin sopimusehtoihin on nykytilanteessa syytä kiinnittää erityistä huomiota. Arvaamattomilla taloudellisilla ajoilla on monissa yrityksissä myös henkilöstövaikutuksia, jotka oikein ajoitettuina ja mitoitettuina saattavat pidemmällä tähtäimellä pelastaa lukuisia työpaikkoja. Sekä sopimusten että työsuhdeasioiden kaltaisissa kysymyksissä juridinen apu on yritykselle usein tarpeen ja esimerkiksi Finance Link tarjoaa juuri tällaisia tilanteita ajatellen asiakkailleen kustannustehokasta ja asiantuntevaa lainopillista neuvontaa.

Avaintoimintojen jatkuvuus
Sujuvat ja myös etäyhteyksien välityksellä toimivat prosessit pitävät yrityksen pyörät pyörimässä myös poikkeusolosuhteissa. Yrityksen oman tuotannon ohella poikkeustilanteessa on syytä huolehtia toimivista käytännöistä etenkin yritystoiminnan kannalta kriittisten kumppaneiden kanssa. Esimerkiksi taloushallinnon kaltaisten avaintoimintojen kohdalla suosittelemme käyttämään sähköisiä palveluratkaisuja, jotka takaavat aineistojen siirtymisen vaivattomasti ja luotettavasti. Mikäli yritys ei vielä ole siirtynyt sähköiseen laskutukseen, kannattaa se ottaa käyttöön esimerkiksi hyödyntämällä Finance Linkin maksutonta ja helppokäyttöistä teelasku.fi-palvelua tai muita vastaavia verkkolaskutuspalveluja.

Tukitoimien hyödyntäminen
Sekä päättäjät että yritykset ovat reagoineet poikkeustilanteeseen erilaisin tukitoimin, joiden tavoitteena on auttaa yrityksiä selviytymään haastavista ajoista. Yritysten käytettävissä olevien tukitoimien kirjo on laaja ja sisältää mm. kohdennettujen sijoitusten, pahimmissa vaikeuksissa oleville toimialoille suunnatun erityisrahoituksen, eläkemaksuille ja verotilityksille myönnettyjen lykkäysten, toimitilojen vuokriin tarjottujen kevennysten sekä yrittäjien jaksamista tukevien neuvontapalvelujen kaltaisia toimenpiteitä. Hyödyntääkseen tarjolla olevia vaihtoehtoja mahdollisimman tehokkaasti yritysten on hyvä tutustua tarkoin eri tukitoimien sisältöön löytääkseen parhaiten omaa toimintaansa tukevat keinot ja olla aktiivisesti yhteydessä tukea tarjoavaan tahoon tarkempien toiminta- ja hakuohjeiden saamiseksi. Tietoa löytyy kootusti myös monien elinkeinoelämän toimijoiden kotisivuilta, esimerkiksi Suomen Yrittäjät tarjoaa yrityksille ajankohtaista korona-aiheista tietoa täällä.