fbpx

Finance Link tukee tänä jouluna Pelastakaa Lapset ry:n työtä

Uutinen Finance Link

Finance Linkin monivuotinen jouluperinne tukea lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä tahoja jatkuu Pelastakaa Lapset ry:n Lahjaksi tulevaisuus -joulukeräykselle osoitetulla lahjoituksella.

20-vuotisjuhlavuottaan viettävä laskurahoitusyhtiö Finance Link jatkaa jälleen tänä jouluna monivuotista perinnettään lahjoittamalla joulumuistamisiin varatut rahat Pelastakaa Lapset ry:lle, joka antaa lapsille toivoa, tukea ja turvaa yli 120 maassa. Finance Link on jo useana peräkkäisenä jouluna tukenut lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta työskentelevien tahojen, kuten mm. Lastenklinikoiden Kummit ry:n, Mannerheimin Lastensuojeluliiton sekä HOPE – Yhdessä ja yhteisesti ry:n arvokasta työtä.

Haluamme tänä jouluna olla omalla lahjoituksellamme mukana auttamassa näitä lapsia ja nuoria kohti parempaa tulevaisuutta tukemalla heidän harrastus- ja opiskelumahdollisuuksiaan.

Robert Malmström, toimitusjohtaja, Finance Link Oy

Sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon Pelastakaa Lapset ry on osa maailmanlaajuista Save the Children -liikettä, jonka tavoitteena on edistää jokaisen lapsen oikeutta elämään, koulutukseen ja suojeluun. Tämänvuotinen Lahjaksi tulevaisuus -joulukeräys keskittyy kotimaan vähävaraisten lasten ja nuorten auttamiseen ja keräyksen tuottamilla varoilla maksetaan mm. harrastusmaksuja sekä lukio- ja ammattiopinnoissa tarvittavia oppikirjoja. ”Maassamme yli 120 000 lasta elää köyhässä perheessä, mikä usein vaikeuttaa lapsen koulunkäyntiä, kaverisuhteita ja harrastamista”, Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström kertoo. ”Haluamme tänä jouluna olla omalla lahjoituksellamme mukana auttamassa näitä lapsia ja nuoria kohti parempaa tulevaisuutta tukemalla heidän harrastus- ja opiskelumahdollisuuksiaan.”

Uutinen on luettavissa myös Finance Linkin uutishuoneessa Cision News -uutissivustolla.

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children -järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 120 maassa visionaan maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Järjestön tehtävänä on parantaa tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoja osoitteessa https://www.pelastakaalapset.fi/.

Lue vielä nämä

Uutinen

Finance Linkin NPS ennätyslukemaan 90!

Finance Linkin jatkuvasti toteuttama asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-kysely saavutti 7.7.2020 uuden ennätyslukeman 90.

Lue lisää
Uutinen

Yrityksen edunsaajien tiedot on ilmoitettava kaupparekisteriin heinäkuun alkuun mennessä

Heinäkuun alussa voimaan astuvan ilmoitus- ja rekisteröintivelvoitteen myötä yrityksen tosiasialliset edunsaajat eli käytännössä omistajat tai muut määräysvaltaa käyttävät henkilöt tulee ilmoittaa kaupparekisteriin.

Lue lisää
Uutinen

Yritysten väliset maksuviiveet yleistyvät edelleen ja koronakriisin myötä myös monet pk-yrityset ovat pidentäneet maksuaikojaan

Useimmiten ylipitkästä maksuajasta ei sovita erikseen, vaikka laki niin edellyttää. Toukokuun lopulla toteutetun Yrittäjägallupin mukaan yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet e...

Lue lisää