Suuret rakennusyhtiöt viivyttävät vahvemman oikeudella maksujaan, mikä ajaa pieniä aliurakoitsijoita kassakriisiin

23.4.2020Pienemmän yrityksen myydessä saatavansa rahoitusyhtiölle nopeuttaakseen niiden kotiutumista pääurakoitsija saattaa yksipuolisesti nostaa maksuehdon 30 päivästä jopa 60 päivään.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n 23.3.-3.4.2020 jäsenyritystensä keskuudessa toteuttaman maksuaikoja koskevan kyselyn mukaan peräti 40 prosenttia alan urakoitsijoista kertoo yritykselle aiheutuneen taloudellista haittaa suurten rakennusyhtiöiden hitaasta tai myöhäisestä laskujen maksamisesta. Talotekniikka-alan yritysten antamien vastausten perusteella keskeisimmiksi haitoiksi nousivat omien ostolaskujen maksamisen vaikeutuminen sekä yrityksen kassanhallintaan liittyvät ongelmat ja pääsyylliseksi nimettiin 80 prosentin vastausosuudella suuret rakennusyritykset. ”Tuntuu, että suuret rakennusyhtiöt pitävät pieniä aliurakoitsijoita pankkeinaan”, eräs kyselyyn vastannut urakoitsija kertoo. Kohtuuttomien ja yksipuolisesti saneltujen maksuehtojen yleisyys ja niistä aiheutuvan ahdingon määrä yllätti jopa kyselyn toteuttaneet järjestöt. ”Liian monet vastaajat kertovat joutuneensa turvautumaan venyneiden maksuaikojen takia ulkopuoliseen rahoitukseen vain siksi, että sopimuskumppani käyttää törkeästi vahvemman asemaa hyväkseen. Avoimista vastauksista huokuu vastuuttoman epäoikeudenmukaisuuden aikaansaama hätä ja stressi”, sanoo sähkö- ja teleurakoitsijoita edustavan STUL ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen.
Kokoa ja markkina-asemaa käytetään hyväksi maksuehtojen yksipuoliseen heikentämiseen

Maksuehtolaissa todetaan, että mikäli velallinen on hankintayksikkö, saa maksuaika olla enintään 30 päivää tai enintään 60 päivää, jos siitä on yhteisesti sovittu. Käytännössä pienemmillä yrityksillä ei kuitenkaan usein ole valinnanvaraa maksuehdoista neuvoteltaessa. ”Missään tilanteessa urakoitsijalle ei pitäisi tarjota maksuehtoa, joka ylittää lakisääteiset maksuajat. Vastaajien joukossa on urakoitsijoita, jotka kertovat yksiselitteisesti kieltäytyvänsä urakasta, jos tilaaja ehdottaa 14 tai 30 päivää pidempää maksuaikaa. Kaikilla ei kuitenkaan ole varaa olla ottamatta työtä, vaikka sitten joutuvatkin itse taloudellisiin vaikeuksiin”, LVI-TU:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen kertoo. Myös talotekniikka-alan maksuaikakyselyn avoimet kommentit osoittavat suurten rakennusliikkeiden sanelevan ehdot käytännössä yksipuolisesti. ”Käytetään isoa kokoa ja markkina-asemaa hyväksi heikentäen maksuehtoja. Jos et suostu, niin annetaan ymmärtää, että töiden tekeminen tilaajalle loppuu”, eräässä kommentissa todetaan.

Rahoitettujen laskujen maksuehtoja nostettu paikoin 30 päivästä jopa 60 päivään

Useampaan otteeseen ylipitkien maksuaikojen pk-yrityksille aiheuttamiin ongelmiin kantaa ottaneen rahoitusyhtiö Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström pitää erityisen huolestuttavana ilmiön kärjistymistä koronakriisin nopeasti heikentämässä taloustilanteessa. ”Pahimmillaan ylipitkiin maksuaikoihin laskurahoituksesta apua hakeneiden aliurakoitsijoiden kohdalla maksuehtoa on saatettu yksipuolisesti nostaa 30 päivästä jopa 60 päivään”, hän toteaa. ”Maksuviiveet ovat tuottaneet pk-sektorin yrityksille kassankierto-ongelmia jo ennen tämänhetkistä koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilannetta. Suuremmat yritykset aiheuttavat kuitenkin lopulta myös itselleen hallaa, mikäli maksujen viivästyminen kaataa alihankintaketjun yrityksiä”, toimitusjohtaja Malmström muistuttaa.

« Takaisin